FPMA - FATSAN

FTA - FATSAN

FIOFANANAN’NY TOMPON’ANDRAIKITRA

FORMATION-CADRE-

2021-06-05

IREO TARI-DALANA .+++Resadresaka ANDRIANAVELASOA Ny Logo sy Chartre Graphique FPMA : henoina eto ny MP3

Misy koa atonta-taratasy roa :

1 FPMA __ MANUEL CHARTE GRAPHIQUE 2007.pdf

2 FANITSIANA araka ny Charte Graphique V3.pdf

izay tsaratsara kokoa raha izay ambaratonga mila ny logo-ny no mangataka mivantana an’ izany any amin’ny ambaratonga-fiandraiketany .
+++« Fiangonana nohavaozina, mihavao isan'andro »,Ny Mpitandrina Charles Rakotondramanana sy ny KNPL Fatsan.

 

–--------------------------

http://mizara.fr/fiofanana-fatsan

FATSAN : (Tranokalany)