FPMA - FATSAN

FTA - FATSAN

FIOFANANAN’NY TOMPON’ANDRAIKITRA

FORMATION-CADRE-

2021-03-06

IREO TARI-DALANA ANTSORATRA . Ny firehana teolojikan'ny FPMAPasteur Elysée ANDRIAMIANDRA : NY FANASITRANANA, FAMANTARANA NY AMINNY FANJAKAN’ANDRIAMANITRA IZAY ENTIN’NY TENINY.

–--------------------------

http://mizara.fr/fiofanana-fatsan