FPMA BORDEAUXNy Mpamafy

FIARAHA-MIAVAK AO AMIN’NY FIANKAVIANA

FANDINIHINA BAIBOLY, FANDINIHINA LOHAHEVITRA

CELLULE DE PRIERE FAMILIALE (CdPF)

CELLULE DE PRIERE (CdP)

FANDINIHINA LOHA-HEVITRA (FLH)(ALAINA ETO NY TAHIRY)Confcall le mardi20H00 depuis 27-10-2020 Cellule de prière familiale07 56 75 39 31 na  0159423047– 873182#

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ny FILAZANTSARAn ’i MATIO

( Eto dia azontsika henoina ny boky

( Eto no azo iheinoana ny toko sy andininy @ nyMATIO)

Azo hamakina ny toko sy andininy ao @ MATIO)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++09-04-2024  [CDP]: "Pasteur, parle-nous de vous" (1 Timothée 3.1-7)
Bonjour chers amis,


nous vous invitons ce soir à prier et à partager sur le ministère du Pasteur,

on l'a déjà abordé au niveau national (voici le lien pour visionner l'évènement: https://www.youtube.com/watch?v=Kr7Uoq8kUeQ&t=74s).

A notre tour d'en parler. On aura un invité spécial ce soir qu'on remercie déjà de sa présence!

A ce soir,


Jésus nous accompagne!


--

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux

02-04-2024 : [CDF]: "L'Église est-elle vraiment un lieu de prière?" (Matthieu 21.1-17)
Faly miarahaba anao tratry ny Paska hatrany izahay,

"Koa raha niara-natsangana tamin'i Kristy ianareo, dia katsaho ny zavatra any ambony, any amin'ny itoeran'i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra etỳ an-tany." (Kolosiana 3.1-2)

manasa anao indray àry izahay anio alina amin'ny fiarahana mivavaka sy ny fifampizarana ny teny hita ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio.


Nankalazain'ny vahoaka ho Mpanjaka avy amin'Andriamanitra i Jesoa raha niditra tao amin'ny tanànan'i Jerosalema Izy. Ao amin'io tanàna io no miorina ny tempoly izay toeram-pivavahan'ny vahoakan'isiraely tamin'izany. Noravan'i Jesoa ny fivarotana nisy teo amin'ny kianjan'ny tempoly ka nahatezitra ny mpitondra fivavahana jiosy. Inona no anton'izao fihetsiky ny Tompo izao? Tsy azo atao ve izany ny mivarotra sy ny miresaka vola ao am-piangonana?


La foule acclame Jésus comme Roi venant de Dieu quand celui-ci entre dans la ville de Jérusalem. Le temple qui est le lieu de prière du peuple d'israël se trouve dans cette ville. Jésus chasse le commerce dans la cour du temple qui suscite l'indignation des responsables de l'Église. Quelle est la raison de cet acte de Jésus? Ne devrait-on pas faire des ventes ni parler d'argent dans l'Église?


Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fiomanana sy ny fanatanterahana izany isika eo ambany fitarihan'ny fanahy Masina.

Momba antsika ny Tompo koa dia mahereza daholo!


--

Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux26-03-2024 HERINANDRO MASINA

19-03-2024 [CDF]: "La compassion de Jésus est-elle limitée?" (Matthieu 20.29-34)
Faly miarahaba anao ao amin'i Tompo aho,

manasa anao indray izahay anio alina amin'ny fiarahana mivavaka sy ny fifampizarana ny teny hita ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio.


Betsaka ny vahoaka nanaraka an'i Jesoa fa jamba roa lahy ihany no nangataka ny famindrampony ka dia nositraniny. Lazao ny dingana nolalovan'izy ireo ka nahatonga ny masony nahiratra ? Voajanahary ao amin'ny olona ve ny fananany fo onena ny hafa?


La foule s'est mise à suivre Jésus mais deux aveugles seulement Lui ont imploré sa compassion et le Seigneur les a guéri. Quels sont les étapes qu'ils ont franchis pour que leurs yeux parviennent à s'ouvrir? Avoir un coeur ému de compassion est-il naturel chez l'humain?


Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fiomanana sy ny fanatanterahana izany isika eo ambany fitarihan'ny fanahy Masina.

Momba antsika ny Tompo koa dia mahereza daholo!

12-03-2024 CDP talata 12 Martsa 2024 Joba 22  .21
Faly miarahaba antsika ao amin' i Tompo.


Manasa antsika rehetra handray anjara @ CDP @ ity volana Martsa ity ny talata 12 Martsa @ 8 ora alina par confcall toy ny mahazatra antsika.


Ka ny ho velabelarintsika @ izany dia izay hita ao @ ny Joba 22  .21

" Mifankazara amin' ny Tsitoha hianao dia hiadana. Izany no ahatongavan' ny soa aminao"

- Inona no hevitry ny teny hoe " mifankazara" ary ahoana no fomba fisehony ?

-Mahatsiaro miadana tokoa ve isika sy mahatsapa mandray soa rehefa mifankazatra @ ny Tsitoha?

-Inona avy zany fiadanana sy ny soa azo avy aminy?


Manantena antsika hiara - hifarimbona sy hifampizara @ famelabelarana .


Manonona ny fiadanan' ny Tompo amintsika tsirairay avy.


VAFF05-03-2024 [CDF]: "Un Seigneur sans pareil" (Matthieu 20.17-28)


Faly miarahaba anao ao amin'i Tompo aho,

manasa anao indray izahay anio alina amin'ny fiarahana mivavaka sy ny fifampizarana ny teny hita ao amin'ny Filazantsara araka an'i Matio.


Nanao fangatahana manokana tamin'i Jesoa ny renin'ireo mpianany anankiroa mba hahazo toerana eo akaikin'i Tompo izy mirahalahy ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Navalin'i Jesoa azy ireo fa tsy anjarany no mamaritra izany. Inona no vokatry ny fangatahan'ireto fianakaviana ireto teo anatrehan'ireo mpianatra sasany? Inona no fianarana nomen'i Jesoa ho an'izay te hanaraka Azy? Ahoana no hampiharana izany amin'izao karemy izao?


La mère des deux disciples de Jésus lui a demandé pour ses fils de siéger au coté du Seigneur dans son Royaume. Jésus lui répond que sa requête le dépasse. Quelles sont les conséquences de cette demande familiale pour les autres disciples? Quel est l'enseignement de Jésus pour ceux qui désirent le suivre? Comment le mettre en pratique en ce temps de carême?


Aoka samy hitondra amim-bavaka ny fiomanana sy ny fanatanterahana izany isika eo ambany fitarihan'ny fanahy Masina.

Momba antsika ny Tompo koa dia mahereza daholo!27-02-2024 FLH : Hors de l'église, point de salut
Lecture : Ephesiens 2, 1-10 

Lire en entier Ephesiens 2 de son côté 


En ce temps de Carême J21, nous continuons notre méditation à travers le texte d'Ephesiens 2.


Nous ferons un focus sur les versets :


- verset 1

- verset 6

- verset 10

- verset 13Pour votre curiosité : Confession de foi ecossaise 1560 - Article 9 L'Élection

Extrait du livre, Connaître Dieu et le servir, Karl Barth, 1945