FPMA BORDEAUX

FIARAHA-MIAVAK AO AMIN’NY FIANKAVIANA

FANDINIHINA BAIBOLY

CELLULE DE PRIERE FAMILIALE


confcall le mardi



20H00 depuis 27-10-2020 Cellule de prière familiale



0180140064



– 873182#

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ny epistily nosoratan'i Jakoba

( Eto no azo hiainoana ny toko sy andininy @ ny EPISTILY nosoratan'i JAKOBA )



( Eto dia azo hamakina ny toko sy andininy @ Epistily nosoratan'i JAKOBA)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

02-03-2021 CELLULE DE PRIERE : TRAVAILLER EN EQUIPE Partie 2 03_02Mars2021_CdP_Travailler-en-equipe2.pdf ---- Les questions du sondage



23-02-2021 FLH : Kristiana AMBASADAORO ( Tohiny Filamatra Synuda II Kor 5 : 20 )

16-02-2021 Jacques 3,13-18 Jacques-partie-7.pdf

09–02-2021 CELLULE DE PRIERE : TRAVAILLER EN EQUIPE 02_02fevrier2021_CdP_Theme_Travailler-en-equipe_diffusion.pdf

02-02-2021 Jacques 3:1-12 Jacques-partie-6.pdf

26-01-2021 Jacques 2, 14-26 Jacques-partie-5.pdf

19-01-2021 FLH : Amnbasadaoron’i Kristy ( Synoda )

12-01-2021 JAKOBA 2,1-13 Jacques-partie-4.pdf

05-01-2021 CELLULE DE PRIERE : LES RESOLUTIONS

29-12-2020 Jakoba 1,19-27 Jacques-partie-3.pdf

15-12-2020 Jacques-partie-2.pdf Jacques 1, 9-18
Dieu fait-il de favoritisme pour que d’autres personnes aient des conditions de vie meilleures que les autres ?

Jésus, pour sa part, nous invite à penser sur l’inégale répartition de la richesse dans le monde

08-12-2020 Jacques-partie-1_1.pdf Jacques 1,1-8
Qui est Jacques ?



Faly miarahaba ry havana,



taorian'ny fandinihina ny Filazantsara araka an'i Marka dia hijery boky anankiray ao amin'ny Testamenta vaovao indray isika. Ny epistily nosoratan'i Jakoba no hifampizarantsika manomboka izao.



Fotoana anankiray hiarahantsika mivavaka ihany koa ny atalata alina, ka aoka hifanentana momba izany isika.



Momba antsika ny Tompo,



------------------



Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

Bordeaux







24-03-2020 hatramin’ny 01-12-2020 FILAZANTSARA araka i MARKA

 



http://mizara.fr/fpmabx/lives_bible.html