FPMA BORDEAUXNy Mpamafy

FIARAHA-MIAVAK AO AMIN’NY FIANKAVIANA

FANDINIHINA BAIBOLY, FANDINIHINA LOHAHEVITRA

CELLULE DE PRIERE FAMILIALE (CdPF)

CELLULE DE PRIERE (CdP)

FANDINIHINA LOHA-HEVITRA (FLH)

confcall le mardi20H00 depuis 27-10-2020 Cellule de prière familiale07 56 75 39 31– 873182#

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Ny epistily ho an ’ny GALATIANA

( Eto no azo iheinoana ny toko sy andininy @ ny EPISTILY ho an ‘ny GALATIANA )( Eto dia azo hamakina ny toko sy andininy @ Epistily ho an ‘ny GALATIANA )

+++++++++++++++++++++++++++++++++++07-09-2021 [CDF]: Galates 3.1-14 Galates 4è partie.pdf

27-07-2021 [FLH]: Ny DEMOKRASIA sy ny FANJAKAN’i KRISTY : Jaona 18.28 - 19.22

20-07-2021 [CDF]: Galates 2.11-2 Galates 3è partie.pdf fampidirana ::horonam-peo

13-07-2021 ISAN-KERITAONAN’NY FIFOHAZANA FPMA jereo tranokala RADIO ANJOMARA

06-07-2021 CdPF Epître aux Galates 2 : 1-10

29-06-2021 CdPF Epître aux Galates

22-06-2021 FLH Ny Fuienena (26 Jona) sy ny Ambasadaoron’i Kristy ! Lioka 2 : 21-35.Pasteur RAMAHERIJAONA Jean Teddy

BordeauxTAHIRY :

15-12-2020 hatramin’ny 22-06-2021 CdPF - CdP - FLH

Ny epistily nosoratan'i Jakoba

(ALAINA ETO NY TAHIRY)

( Eto no azo hiainoana ny toko sy andininy @ ny EPISTILY nosoratan'i JAKOBA )( Eto dia azo hamakina ny toko sy andininy @ Epistily nosoratan'i JAKOBA)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++24-03-2020 hatramin’ny 01-12-2020 FILAZANTSARA araka i MARKA

 

http://mizara.fr/fpmabx/lives_bible.html