FPMA BORDEAUXNy Mpamafy

FTA

FIOFANANAN’NY TOMPON’ANDRAIKITRA2022-2023  : IREO LOHAHEVITRA (azo jerena eto )+++++++++++++++++++++++++++++++++++

F A M I T I N A N A28-04-2023 [FTA] PLAIDER POUR LE TROUPEAU sy ny FIFANAKALOZAN-KEVITRA momba ny « dirigez sans dominer » ( tohin’ny 14-10-2023 Loholona ) :
-1- Fandravonana sy fifanakalozan-kevitra momba ny « dirigez sans dominer » (14-10-2023)
( alaina eto ny fandravononana )
-2- PLAIDEZ POUR  LE TROUPEAU
.. ( ny diapo vita pdf )
-3- Hivavaka .. sy ny FIARAHA-MIVAVAKA ( ny famitinana)
-4- Fifanakalozana

24-02-2023 [FTA] PROGRESSER EN MATURITE (SVK – SLK - SAFIF )

04-11-2022 [FTA]: "Paître le peuple de Dieu ensemble" ( SA – AM – TILY - STK ) IREO FAMITINANA :
-1- paissez le troupeau ensemble
-2- PAISSEZ LES BERGERS
-3- Résume un conseil d'anciens qui resemble à un couteau suisse

14-10-2022 [FTA] MITARIKA FA TSY MIBAHABAHANA / « dirigez sans dominer » Loholona (Famitinana )

-09-22 [FTA] Mitady Ny ondry very / « retrouvez les brebis égarées » G 4 (Famitinana )

-07-22 [FTA] Fahano amin’ny Teniko ny ondry / « nourrissez l’âme des brebis avec la parole » G 3 (Famitinana)

-06-22 [FTA] / « mêlez-vous au brebis » G 2 (Famitinana)

-04-22 [FTA] /« ne supposez rien » G1 (Famitinana )

+++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

Azo tsidihina koa :
http://nympamafy.free.fr/

http://mizara.fr/perikopa


http://mizara.fr/vavaka

http://mizara.fr/baiboly


 

http://mizara.fr/fpmabx/lives_bible.html