PROJET D'EGLISE 2019-2025 FPMA BORDEAUX

« Ary toy izany ihany koa ianareo: raha fatra-paniry ny zava-panahy, dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavo indrindra »
(1 Korintiana 14:12)

 

Les documents de référence :

EvaluationTafoAvecTraductionEnFrancais.pdf

8CriteresDeveloppementEglise.pdf

eglise-schwarz.pdf

 

LES-8-GROUOES-PROJET-D-EGLISE.pdf

  

GROUPES

doc1

doc2

Thèmes Evaluation

Critères Croissance

GROUPE 1

doc1

      N° 4 Fifandraisana amin’ny samy mpiangona (fifandraisana anatiny)

        N° 8 Les relations amicales ( ETO )

GROUPE 2

doc1

      N° 6 Fihetsiketsehana samihafa ao amin’ny Tafo

      N°2 Le service selon les dons ( ETO )

GROUPE 3

doc1

  N° 3 Ny mpitandrina sy ny asa pasitôraly

  N° 6 Les groupes de maison ( ETO )

GROUPE 4

doc1

doc2

  N° 2 Fiainana ara-panahy na Fanolokoloina ny fiainam-panahy :

    N° 5 Les cultes édifiants ( ETO )

GROUPE 5

doc1

doc2

    N° 1 Momba ny Tafo amin’ny ankapobeny

    N° 3 La spiritualité enthousiaste ( ETO )

GROUPE 6

doc1

    N° 5 Fifandraisana amin’ny any ivelany

    N° 7 L’évangélisation adaptée ( ETO )

GROUPE 7

doc1

WEB

    N° 7 Ireo Soritr’asa mikasika manokana ny FPMA

    N° 4 Les structures efficaces ( ETO )

GROUPE 8

doc1

doc2

      Evaluation globale

    N° 1 Les responsabilités déléguées ( ETO )